Εκλογές 2024: Υποψήφιοι

Executive Committee

Chair
Αθανάσιος Μαρκέλλος

Αθανάσιος Μάρκελλος

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Vice Chair
Ανδριάνα Παπαχατζάκη

Ανδριάνα Παπαχατζάκη

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
PR Person
Γεωργία Μπαϊρακτάρη

Γεωργία Μπαϊρακτάρη

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
HR Person
Απόστολος Ζήλος Ουτζιόλας

Απόστολος Ζήλος Ουτζιόλας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
FR Person
Εμμανουήλ Ευστράτιος Παπαδόπουλος

Εμμανουήλ Ευστράτιος Παπαδόπουλος

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Chapters

Power & Energy Society
Παναγιώτης Αδαμόπουλος

Παναγιώτης Αδαμόπουλος

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Computer Society
Εμιλιάνο Κιουρντέντι

Εμιλιάνο Κιουρντέντι

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Engineering in Medicine and Biology Society
Βέμης Νικόλαος

Νικόλαος Βέμης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
Μενού