Γνώρισε την ομάδα του IEEE SB UPatras

Committees

Executive

Executive Committee

Νικόλας Φιλιππάτος

Chair
Φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Γιάννης Κοτσώνης

Vice Chair
Φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Αγγελικκή

Αγγελική Κουκουσέλη

PES Chair
Φοιτήτρια του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δήμητρα Σκαμαντζούρα

PR Person / Secretary
Φοιτήτρια του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Κωνσταντίνος Κοτορένης

HR Person
Φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Ορέστης Αντώνης Μακρής

Ορέστης Μακρής

EMB Chair
Φοιτητής του τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
IT-Logistics

Μέλη του IT-Logistics Committee

Μαριάνθη Θώδη

Βέμης Νικόλαος

PR-Design

Μέλη του Social και Design Committee

Αγγελική Κουκουσέλη

Head of Social

Παναγιώτης Αλευράς

Head of Design

Χριστιάνα Δούρου

Σοφία- Αικατερίνη Μηχανετζή

Γεωργία Μπαϊρακτάρη

Ελένη Τσιπλακούνη

Εμμανουέλα Ντούπη

Μαρία Μάλλιου

Ελένη Κοτσώνη

Μιχάλης Τσάπης

Παναγιώτα Περίδη

Βαλέρια Κουγκουλέρη

Γεώργιος Μπούμπαλης

Μαρία-Νίκη Ζωγράφου

Βιργινία Αλεξιού

Νικόλαος Γέροντας

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

FR

Μέλη του FR Committee

Αλεξάνδρα Μπαστάνη

Head of FR

Χρυσούλα Ντεούδη

Βαλέρια Κουγκουλέρη

Απόστολος Παπαδημητρίου

Μαρία Γκαϊφύλλια

Μαρία-Μιχαέλα Βγενοπούλου

Αγησίλαος Κολλιόπουλος

HR

Μέλη του HR Committee

Λέανδρος Αρβανιτόπουλος

Head of HR Committee

Ανδριάνα Παπαχατζάκη

Απόστολος Ουτζιόλας

Μαρία - Μιχαέλα Βγενοπούλου

Παναγιώτης Αδαμόπουλος

Ελένη Κοτσώνη

Παναγιώτης Νικολόπουλος

Μαρία Μάλλιου

Χρυσουλα Ντεούδη

Γεωργία Μπαϊρακτάρη

Ρέα Ποντίκη

Αθανάσιος Μάρκελλος

Επιβλέποντες Καθηγητές

Κυριάκος Σγάρμπας

Advisor του Computer Society Chapter
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Επαμεινώνδας Μητρονίκας

Advisor του Power & Energy Society Chapter
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Μενού